អតិថិជនឥណទានរបស់យើងបានទស្សនា

អតិថិជនដែលមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលបានទៅទស្សនាកន្លែងរបស់យើង, និងឧបករណ៍របស់យើង។ សម្លឹងមើលទៅមុខដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មនាពេលអនាគតជាមួយគ្នា។

1K7A27491

1K7A26791

1K7A26821

1K7A26361


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 13-2018
WhatsApp Online Chat !