Altrenogest ของเราผ่านการรับรอง Gmp

2018/05 / 16-2018 / 05/ 17 , เจ้อเจียงเทศบาลสัตวบาลสำนักมาถึงสถานที่ของเราที่จะสอบ altrenogest API และวิธีการแก้ปัญหาในช่องปาก altrenogest สายการผลิตของเรา หลังจากการตรวจสอบ 2 วัน, เจ้อเจียงเทศบาลสัตวบาลสำนักบอกว่า API altrenogest ของเราและวิธีการแก้ปัญหาในช่องปาก altrenogest ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP
1K7A26661


เวลาโพสต์: ส.ค. 13-2018
WhatsApp Online Chat !