Altrenogest của chúng tôi thông qua chứng chỉ GMP

2018/05 / 16-2018 / 05/ 17 , Chiết Giang thành phố Chăn nuôi Cục đến cơ sở của chúng tôi để thi altrenogest API, và altrenogest miệng dây chuyền sản xuất giải pháp của chúng tôi. Sau 2 ngày thi lý thuyết, Chiết Giang thành phố Chăn nuôi Cục tuyên bố rằng API altrenogest của chúng tôi và dung dịch uống altrenogest đã thông qua chứng chỉ GMP.
1K7A26661


Post time: Aug-13-2018
WhatsApp Online Chat !